Telefon: +45 98 44 31 00
Email: post@globesat.dk

Vejledning

Monterings- og brugsvejledning
af GlobeSat satellit TV-mast til Campingvogne

MONTERINGSVEJLEDNING:

  • GlobeSat´s meget effektive 60cm antenne og campingmasten leveres hver for sig.
  • Montering af antennen på masten er let.
  • De nødvendige skruer er en del af det medfølgende tilbehør.

Følg derefter den nedenstående installationsvejledning.

  • Lav et hul i taget (41mm i diameter). Start med at bore et lille hul indefra, for at finde den korrekte afstand til de bærende vægge.
  • Sæt antennemasten, med antennen monteret på toppen, ned gennem hullet.
  • Brug silikone eller lignende tætningsmiddel, til at tætne hullet for vand(både på over- og undersiden af taget) før taggennemføringen bliver spændt.
  • Monter vægbeslaget så det er muligt at hæve antennen. Sørg for nøjagtig lodret montage af antennemasten.
  • Monter F-connector i enden af antennekablet, når den korrekte afstand tilsatellitreceiveren er fundet. Forbind derefter antennekablet til receiverenog forbind receiver og TV

BRUGSVEJLEDNING:

Inden afrejse:
Få deres radio/TV forhandler til, at informere Dem om den korrekte azimuth og elevation, De skal indstille antennen, til at modtage fra den ønskede satellit, på det udvalgte sted.

Ved parkering:

Kontroller, at der ikke er noget, der hindrer antennens modtagelse fra satellitten, såsom træer, blade og bygninger, da dette giver meget nedsat billedkvalitet.
Parker køretøjet så vandret som muligt.

Indstilling:

Løft antennen ved, at skyde systemet op, så parabolen bliver fri af taget.
Indstil elevationen på det ønskede gradtal ved at benytte gradskalaen på røret.
Drej antennen vandret rundt indtil De kan se et billede på TV-skærmen.
Det kan være nemmere, hvis De allerede har en idé om den omtrentlige retning (benyt kompas eller solen).
Finindstil elevation og azimuth ved at se på skrapheden af billedet på Deres TV.
Spænd drejegrebene for at sikre, at indstillingen af elevation og azimuth bibeholdes.

Ved transport:

Indstil elevationen til 90º og sænk antennen helt ned. Spænd begge drejegreb for at forhindre antennen i at flytte sig under kørsel.

Vigtigt !!!

De forskellige satellitter sender fra 36000 Km over Jorden. Satellittens stråle mod jorden er rettet mod centrum af Europa. Når man bevæger sig mod yderpunkter på det Europæiske fastland f.eks. Vestfrankrig drejer satellittens signaler sig. Det kaldes ”skew”. For at få et optimalt signal med parabolantennen er det nødvendigt at dreje LNBén. Det gøres ved, at man på bagsiden af Antennen løsner de tre skruer som holder LNBén og drejer den. Når man befinder sig mod vest drejes LNBén mod uret, mod øst med uret, når man ser på antennen bagfra.

Navigation